Značkové optiky
Barvoslepost

Barvoslepost neboli porucha barevného vidění lidského oka postihuje poměrně značnou část populace. Podle vědeckých statistik trpí touto poruchou každý dvacátý muž, ale jen každá dvoustá žena.

Barvoslepost je většinou dědičná, její příčinou bývá zpravidla chybějící gen, ale může druhotně vzniknout i následkem různých onemocnění či po otravě určitými chemickými sloučeninami, kdy dojde k poškození čípků v sítnici.

Ztráta barvocitu může mít různé stupně, přičemž nejčastější je ztráta vidění červené a zelené.

Vyšetření barvocitu

Na našich provozovnách provádíme vyšetření barvocitu (barvosleposti) a zároveň nabízíme unikátní službu – korekci barvocitu.

Do dnešní doby bylo možné poruchu barvocitu pouze zjišťovat, ale nyní je na trhu novinka, která umožňuje tuto poruchu korigovat!

V celé ČR je pouze 7 specializovaných pracovišť, která tuto službu nabízejí.

Rádi Vám pomůžeme vidět svět v pravých barvách!

Test barvocitu

Zde si můžete udělat orientační on-line test, zda trpíte barvoslepostí.

Pokud Váš výsledek ukáže na poruchu v barevném vidění, objednejte se na podrobné vyšetření u našich specialistů, kde získáte podrobné informace ohledně Vaší poruchy a možnosti její korekce: